Przeskocz do treści

Język w interakcji społecznej

Seria obejmuje monografie i zbiory artykułów poświęcone komunikacji w różnych kontekstach społecznych, takich jak media, biznes, środowiska zawodowe, polityka, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, służba zdrowia, religia itd. Publikujemy prace wywodzące się z szerokiego spektrum nurtów językoznawstwa (socjolingwistyka, analiza konwersacji, pragmatyka językowa, analiza dyskursu, semiotyka społeczna czy lingwistyka tekstu), poświęcone interakcji w ramach wybranych obszarów kulturowych oraz z ich pogranicza. Szczególnie cenne są dla nas opracowania o charakterze interdyscyplinarnym, korzystające z wymiany doświadczeń między wspomnianymi dziedzinami badań nad językiem a innymi naukami, m.in. humanistycznymi i społecznymi.

 

Redaktorzy serii:
Urszula Okulska
Agnieszka Kulczyńska
Tomasz Konik

Redakcja pomocnicza:
Jan Wawrzyniak

Rada redakcyjna:
Piotr Cap (Łódź)
Teresa Dobrzyńska (Warsaw)
Anna Duszak (Warsaw)
Jacek Fisiak (Poznań)
Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (Poznań)
Barbara Kryk-Kastovsky (Vienna)
Tomasz P. Krzeszowski (Warsaw)
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków)
Bożena Witosz (Katowice)

Dla autorów:
stylesheet (publications in English) / wskazówki redakcyjne (publikacje w języku polskim)

e-mail: lsi.ils@uw.edu.pl